กรมการจัดหางาน เร่งดำเนินการจัดหางานให้ ลูกจ้าง JSL

กรมการจัดหางาน เร่งดำเนินการจัดหางานให้ ลูกจ้าง JSL

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำลังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดหางานเพื่อรองรับ ลูกจ้าง JSL หลังบริษัทเลิกจ้างพนักงานจำนวน 89 ราย (4 ก.ค. 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณี บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวน 89 คน จากพนักงานทั้งหมดประมาณ 130 คน (ชาย 70 คน หญิง 60 คน) หลังสั่งการสำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่รับฟังปัญหา และดูแลสิทธิตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว

รมว.กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน 

รับไม้ต่อเตรียมตำแหน่งงานที่มีความใกล้เคียงกับตำแหน่งงานเดิม เพื่อช่วยให้พนักงาน (ลูกจ้าง) ของบริษัท JSL กลับมาฟื้นตัวได้เป็นปกติ มีงาน มีรายได้ สามารถจัดการภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง และกลับมามีความมั่นคงดังก่อนจะถูกเลิกจ้างได้โดยเร็ว ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ย้ำมาโดยตลอดว่า “คนไทยที่ประสงค์จะมีงานทำ ต้องมีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงาน และบริการจัดหางานของรัฐอย่างเท่าเทียม”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ และเตรียมตำแหน่งงานว่างที่เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การขายและตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 72 อัตรา อาทิ นักโฆษณา นักออกแบบเสื้อผ้า ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พนักงานขับรถ เป็นต้น

พร้อมทั้งยังแนะนำช่องทางหางานเพิ่มเติมด้วยตัวเองที่ เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th ซึ่งมีตำแหน่งงาน 161,895 อัตราไว้ให้บริการ ซึ่งพนักงานของบริษัท JSL สามารถเลือกสมัครงานทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางซึ่งรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

นอกจากนี้บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ยังให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

ทั้งนี้ ประชาชน คนหางานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ช่องทาง และ วิธีการชำระหนี้ กยศ.

สำหรับช่องทางและวิธีการชำระเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. นั้น ทางกองทุนจะมีหนังสือแจ้งภาระหนี้ส่งไปให้แก่ผู้กู้ 1 ครั้ง ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก โดยจะจัดส่งไปตามที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมของผู้กู้ หรือตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ ภายในหนังสือแจ้งภาระหนี้จะมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้อง แบบชำระรายปีหรือรายเดือน ซึ่งในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ ก็สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือผ่านทางเว็บไซต์ wsa.dsl.studentloan.or.th

สำหรับวิธีการชำระหนี้ กยศ. ผู้กู้ยืมสามารถพรินต์ข้อมูลใบแจ้งชำระหนี้และนำไปจ่ายได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการดังนี้

1. หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2. ชำระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

3. ชำระผ่านตู้ ATM ของทั้ง 2 ธนาคาร

4. นอกจากนี้ สำหรับธนาคารกรุงไทย สามารถจ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.ktbnetbank.com แอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

อย่างที่ได้ย้ำไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ทุกคนต้องชำระหนี้งวดแรกให้กับทางกองทุนฯ ภานในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ทางกองทุนฯ กำหนดไว้ ก็คือ 15 ปี หรือ 10 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. หากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ระยะเวลาชำระหนี้ภายใน 15 ปี และชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

2. หากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ระยะเวลาชำระหนี้ภายใน 15 ปี และชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี แต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปี

3. หากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ระยะเวลาชำระหนี้ภายใน 15 ปี และชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี แต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปี

4. หากเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี ระยะเวลาชำระหนี้ภายใน 10 ปี และชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี แต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ต่อปี

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า